English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2η Διακρατική Συνάντηση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών

Electrolengua2TM01

Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές, τα αξιοθέατα και την κουλτούρα της Λάρισας είχαν συμμετέχοντες από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία Ισπανία & Ιρλανδία), κατά τη διάρκεια της δεύτερης διήμερης διακρατικής συνάντησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Upskilling language instructors for online teaching- Electronlengua” (αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας).

Το Ευρωπαϊκό Έργο με κωδικό αριθμό 2021-1-ES01-KA220-VET-000024863 είναι διετούς διάρκειας (Νοέμβριος του 2021 έως και Οκτώβριος του 2023) και επιχορηγείται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ισπανίας (SEPIE), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2/ΚΑ2, του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Διαβάστε Περισσότερα

Επιμόρφωση στην Ανεστραμμένη Μάθηση για τα μέλη της ΕΕΠΕΚ, με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας!

Zagreb2022 01

Ευθυγραμμιζόμενοι με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Εκπαίδευσης & της Κατάρτισης, και σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας, επτά καθηγητές - μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία συμμετέχοντας και παρακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο: «Αντεστραμμένη Μάθηση για Συμπεριληπτική Διδασκαλία» (Flipped Learning For Inclusive Teaching), στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι Λαρισαίοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στη μεθοδολογία της ανεστραμμένης μάθησης, η οποία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή, τις πρακτικές δραστηριότητες και τη βιωματική μάθηση που είναι κατάλληλες και εφαρμόσιμες σε διαφορετικά μαθήματα και σε διάφορα επίπεδα. Οι συμμετέχοντες –εκτός από την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με συναδέλφους άλλων κρατών- απέκτησαν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες αναμένεται να αναπτύξουν – διαχύσουν στην σχολική κοινότητα, μέσω εργαστηρίων, πρότυπων μαθημάτων, μάθησης βάσει έργου, συνεργατικών δραστηριοτήτων και πρακτικής αλληλεπίδρασης με τις ΤΠΕ, εργαλεία που ενισχύουν την ανεστραμμένη διδασκαλία και μάθηση.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκπαιδεύτηκαν να διδάσκουν μέσα από τα μάτια της Τέχνης: Μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) στη Βουδαπέστη με το πρόγραμμα ERASMUS+!

budapest202205 1

Στην εποχή της συνεχούς εναλλαγής των εικόνων και των χρωμάτων, η προσέγγιση της διδασκαλίας με τη βοήθεια της τέχνης, για πολλούς εκπαιδευτικούς αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή διδακτικής στρατηγικής. Μέσω της τέχνης, η διδασκαλία μπορεί να είναι συναρπαστική και πολυδιάστατη για τους μαθητές όλων των βαθμίδων -αλλά και σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα- σε τέτοιο βαθμό, ώστε το περιεχόμενο της να μένει αναλλοίωτο και βαθιά αποτυπωμένο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο μυαλό τους.

Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών για δημιουργία, διέγερση της φαντασίας και ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης ήταν ο πρωταρχικός σκοπός των μελών της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), που συμμετείχανε και παρακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με αντικείμενο τις Ενσωματωτικές και Διαδραστικές Προσεγγίσεις στην Διδασκαλία Μέσα από την Τέχνη (Integrative And Interactive Approaches To Teaching Through Art).

Διαβάστε Περισσότερα

Εκπαιδεύτηκαν να κάνουν τη μάθηση παιχνίδι: Μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) στη Βιέννη με το πρόγραμμα ERASMUS+!

vienna202205 2

Το όνειρο και την επιθυμία κάθε μαθητή φαίνεται πως έβαλαν στόχο να εκπληρώσουν τα μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συμμετέχοντας και παρακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με αντικείμενο την Παιχνιδοποίηση της Μαθησιακής Διαδικασίας και τη Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι (Game-Based Learning & Gamification).

Το καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Βιέννη, μεταξύ 20 και 26 Μαΐου, και απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Εκπαιδευτές Ενηλίκων οι όποιοι ενδιαφέρονται να καταστήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ελκυστική και δημιουργική. Στους βασικούς στόχους του προγράμματος εντάσσονται η ανάπτυξη επικοινωνίας, συνεργασίας, παρουσίασης, επίλυσης προβλημάτων, διαπραγμάτευσης, δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των ατόμων που επιθυμούσαν να εκπαιδευτούν στο να κάνουν τη Μάθηση παιχνίδι (Game-Based Learning (GBL) & Gamification). Κυρίως, όμως, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σχετικό θεωρητικό πλαίσιο, αντάλλαξαν εμπειρίες και καλές πρακτικές που αφορούν στον βαθμό που η μάθηση μπορεί να συντελεστεί μέσω της βιωματικότητας και του παιχνιδιού.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – μελών της Ε.Ε.Π.Ε.Κ στο Δουβλίνο!

dublin202205 1Στην εποχή των Ψηφιακών Μετασχηματισμών & των Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων, η Δια Βίου Μάθηση τείνει να μεταβεί από το (αδιαμφισβήτητο) δικαίωμα του καθενός στην υποχρέωση κάθε ενεργού εκπαιδευτικού, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των μαθητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα που αποτελούταν από 4 εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της ΔΔΕ Λάρισας - μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν το δομημένο δια ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: "Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα: Πρακτικές Προσεγγίσεις" (Teachers’ Toolkit for the 21st Century Skills: Hands-on Approach), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, από 14 έως 19 Μαΐου 2022, από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Pričalica.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ