English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαιδεύτηκαν να διδάσκουν μέσα από τα μάτια της Τέχνης: Μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) στη Βουδαπέστη με το πρόγραμμα ERASMUS+!

budapest202205 1

Στην εποχή της συνεχούς εναλλαγής των εικόνων και των χρωμάτων, η προσέγγιση της διδασκαλίας με τη βοήθεια της τέχνης, για πολλούς εκπαιδευτικούς αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή διδακτικής στρατηγικής. Μέσω της τέχνης, η διδασκαλία μπορεί να είναι συναρπαστική και πολυδιάστατη για τους μαθητές όλων των βαθμίδων -αλλά και σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα- σε τέτοιο βαθμό, ώστε το περιεχόμενο της να μένει αναλλοίωτο και βαθιά αποτυπωμένο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο μυαλό τους.

Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών για δημιουργία, διέγερση της φαντασίας και ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης ήταν ο πρωταρχικός σκοπός των μελών της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), που συμμετείχανε και παρακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με αντικείμενο τις Ενσωματωτικές και Διαδραστικές Προσεγγίσεις στην Διδασκαλία Μέσα από την Τέχνη (Integrative And Interactive Approaches To Teaching Through Art).

Το καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, μεταξύ 29 Μαΐου και 4 Ιουνίου, και απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων οι όποιοι αποσκοπούσαν στην αναζήτηση καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας, με την βοήθεια των οποίων οι επιμορφούμενοι θα μπορούν -όχι μόνο να απομνημονεύουν ευχάριστα και εμπειρικά τη νέα γνώση, αλλά κυρίως,- να τη μετουσιώνουν έμπρακτα και δημιουργικά σε μάθηση. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, καλλιεργήθηκαν οι δεξιότητες της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της τέχνης της παρουσίασης, της φαντασίας, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, καθώς επίσης και δεξιότητες σχετικές με τη δημιουργία περιεχομένου και εικαστικών χειροτεχνιών, την ευρηματικότητα, την αναγνώριση και την ορθολογική προσέγγιση των συναισθημάτων. Και όλα αυτά, σε ένα ευρύτερο διαπολιτισμικό πλαίσιο όπου συνυπήρχε η αλληλεγγύη και η εκατέρωθεν προσπάθεια για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, με κοινό σκοπό να εντρυφήσουν στη διδασκαλία μέσω της τέχνης.

Το δια ζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο, ξεκίνησε με την αναζήτηση εκφάνσεων της τέχνης στους δρόμους της Βουδαπέστης. Η αρχιτεκτονική και η Τέχνη της πόλης ήταν ο πρώτος σταθμός γνώσης, και το εφαλτήριο για τη γνωριμία με τους συναδέλφους άλλων Χωρών, μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ανταλλαγής γνώσεων, πρακτικών και εμπειριών. Ακολούθησε η παρουσίαση διαφόρων εφαρμογών της Τέχνης με την βοήθεια της Τεχνολογίας, κάτι που οι σημερινοί μαθητές αγαπούν ιδιαίτερα. Δεν έλειψε και η Υποκριτική από το πρόγραμμα, καθώς μέσω αυτής οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εμπεδώσουν με μεγάλη χαρά και δίψα τον ρόλο που τους είχε ανατεθεί να υποδυθούν, και να φέρουν εις πέρας με επιτυχία το έργο τους! Η εκμάθηση κάποιων βασικών αρχών της ζωγραφικής και η χρήση μιας κλασικής Selfie για καμβά, στάθηκαν η αφορμή για την εισαγωγή στην αποτύπωση της χρωματικής παλέτας των συναισθημάτων που προκαλεί η τέχνη, διεργασία εξόχως ενδιαφέρουσας. Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί διδάχτηκαν εμπράκτως πώς η τέχνη μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για πολυμορφικότητα και διασκέδαση μέσω του μαθήματος ακόμα και του πιο απαιτητικού μαθητή, καθιστώντας το μάθημα την αγαπημένη του ασχολία κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας!

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΕΚ κ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης, η συμμετοχή στα προγράμματα ERASMUS+ αποτελεί -εδώ και πολλά χρόνια- μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της ΕΕΠΕΚ και μία στρατηγική επιλογή για τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών οριζόντων και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού προφίλ των εκπαιδευτικών – μελών της. Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ως μια μεγάλη κοινότητα μάθησης στοχεύει στη συμμετοχή σε μία σειρά από διεθνείς δράσεις με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της και την ευρύτερη διάδοση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, η ΕΕΠΕΚ έχει λάβει Διαπίστευση Erasmus με κωδικό 2020-1-EL01-KA120-ADU-094746 στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για την περίοδο 2021 - 2027, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά και στην κατηγορία ΚΑ2 (Key Action 2) - Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

Τα προκύπτοντα οφέλη για τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, αλλά και για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα από τις παραπάνω δράσεις είναι πολυάριθμα και σημαντικά: περιλαμβάνουν γνωριμία και εξοικείωση με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και κατάρτισης σε διάφορες χώρες και εκπαιδευτικά συστήματα, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε ποικίλους τομείς και βαθμίδες της εκπαίδευσης.

budapest202205 2

budapest202205 3

budapest202205 4

budapest202205 5

budapest202205 6

budapest202205 7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ