English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναζητώντας την Εκπαιδευτική Καινοτομία στα Νησιά της Αιώνιας Άνοιξης!

tenerife012023 3

Στα Κανάρια Νησιά, και πιο συγκεκριμένα στην Τενερίφη, το μεγαλύτερο από αυτά, απέναντι από τις ακτές της Βορειοδυτικής Αφρικής, βρέθηκαν μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ). Η Επιμορφωτική κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με κωδικό αριθμό 2021-1-EL01-KA121-ADU-000019770 και περιελάμβανε την 6ήμερη συμμετοχή στο Διακρατικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Τεχνολογία & Μέσα στην Εκπαίδευση (Technology and Media in Education)», στη Σάντα Κρουζ της Τενερίφης.

Η επιμόρφωση στόχευε στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης των Τεχνολογιών Αιχμής και των Πολυμέσων στη διδασκαλία και μάθηση, μέσα από τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών και ψηφιακών εργαλείων, καθώς επίσης και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας. Η περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου στην εκπαιδευτική κοινότητα περιλαμβάνεται στους εν εξελίξει στόχους του προγράμματος και θα υλοποιηθεί μέσω της υλοποίησης καινοτόμων εξ αποστάσεως σεμιναρίων της ΕΕΠΕΚ, δημοσιεύσεων σε Διεθνή Συνέδρια, επιμορφωτικών ημερίδων και ανακοινώσεων στα ΜΜΕ καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το νησί της Τενερίφης συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO καθώς εκεί απλώνεται το φημισμένο Εθνικό Πάρκο του Τέιδε (Teide), και το ψηλότερο βουνό της Ισπανίας (ύψος 3.718 μέτρα), με ενεργό το τρίτο μεγαλύτερο ηφαίστειο του κόσμου! Δικαίως αποκαλείται από πολλούς ως το νησί της Αιώνιας Άνοιξης, καθώς όλους τους μήνες του χρόνου η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 - 24 βαθμούς Κελσίου!

tenerife012023 1

Στην κινητικότητα συμμετείχαν επτά μέλη της ΕΕΠΕΚ. Στα εφόδια που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες συγκαταλέγονται, επιπλέον, η απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων και σκέψεων, η ενίσχυση της ενσυναίσθησης, καθώς και της επίλυσης κοινών προβλημάτων με συναδέλφους εκπαιδευτικούς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Ο φορέας που διοργάνωσε με υποδειγματικό τρόπο την επιμόρφωση (επιμορφωτικός οργανισμός Pričalica), φρόντισε να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα και εκπαιδευτική επίσκεψη στα προαναφερόμενα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, πραγματοποιώντας πολύ-πολιτισμικές δραστηριότητες ενίσχυσης της Δυναμικής της Ομάδας.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΕΚ Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης, η συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ αποτελεί μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της ΕΕΠΕΚ και μία στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού της, στοχεύοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω της νέας πλατφόρμας MOOC (Massive Open Online Courses) της ΕΕΠΕΚ, καθώς και για τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών οριζόντων και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού. Η ΕΕΠΕΚ στοχεύει στη συμμετοχή σε μία σειρά από διεθνείς δράσεις με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της και την ευρύτερη διάδοση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, παράλληλα με την ποιοτική αναβάθμιση του έργου της. Ειδικότερα, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, η ΕΕΠΕΚ ασχολείται ενεργά με την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για τις δράσεις ΚΑ1 (στις κατηγορίες της κινητικότητας για προσωπικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων αλλά και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και ΚΑ2 (στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, της σχολικής εκπαίδευσης, και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Στα αναμενόμενα οφέλη για την ΕΕΠΕΚ από τις παραπάνω δράσεις συμπεριλαμβάνονται και η γνωριμία και εξοικείωση με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και κατάρτισης σε διάφορες χώρες και εκπαιδευτικά συστήματα, η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε ποικίλους τομείς και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, ισχυροποιείται η θέση της ΕΕΠΕΚ η οποία με περισσότερα από 23.500 μέλη αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη Κοινότητα Μάθησης εκπαιδευτικών, πανελλαδικά!

tenerife012023 2

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ