English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιμόρφωση στην Ανεστραμμένη Μάθηση για τα μέλη της ΕΕΠΕΚ, με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας!

Zagreb2022 01

Ευθυγραμμιζόμενοι με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Εκπαίδευσης & της Κατάρτισης, και σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας, επτά καθηγητές - μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία συμμετέχοντας και παρακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο: «Αντεστραμμένη Μάθηση για Συμπεριληπτική Διδασκαλία» (Flipped Learning For Inclusive Teaching), στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι Λαρισαίοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στη μεθοδολογία της ανεστραμμένης μάθησης, η οποία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή, τις πρακτικές δραστηριότητες και τη βιωματική μάθηση που είναι κατάλληλες και εφαρμόσιμες σε διαφορετικά μαθήματα και σε διάφορα επίπεδα. Οι συμμετέχοντες –εκτός από την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με συναδέλφους άλλων κρατών- απέκτησαν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες αναμένεται να αναπτύξουν – διαχύσουν στην σχολική κοινότητα, μέσω εργαστηρίων, πρότυπων μαθημάτων, μάθησης βάσει έργου, συνεργατικών δραστηριοτήτων και πρακτικής αλληλεπίδρασης με τις ΤΠΕ, εργαλεία που ενισχύουν την ανεστραμμένη διδασκαλία και μάθηση.

Η συμμετοχή των μελών της ΕΕΠΕΚ στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα την κατανόηση της έννοιας της Ανεστραμμένης Μάθησης και των μεθόδων επιτυχούς εφαρμογής της στη διδασκαλία, τη δημιουργία υλικού έτοιμου προς χρήση, την απόκτηση πρακτικών ιδεών για την εφαρμογή και την αξιολόγηση της Ανεστραμμένης Μάθησης στα σχολεία, καθώς επίσης και την εξοικείωση με καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ και LMS για την παροχή νέου περιεχομένου και την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών.

Ταυτόχρονα, οι Λαρισαίοι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τις μεθόδους διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα στυλ μάθησης, τα ενδιαφέροντα και τα διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά υπόβαθρα των μαθητών με σκοπό τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, που επιτρέπει την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου, όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, τα μέσα επικοινωνίας και ο ψηφιακός γραμματισμός.

Zagreb2022 03

Εκπαιδεύτηκαν στην ενσωμάτωση των ιδεών, τεχνικών και συνεργατικών εργασιών στα δικά τους σχέδια μαθήματος, βελτίωσαν τη χρήσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς αυτή ήταν η επίσημη γλώσσα του επιμορφωτικού προγράμματος), προώθησαν τη σημασία της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης, και συμμετείχαν στην ανταλλαγή εμπειριών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών καθώς και διαφορετικών στρατηγικών διδασκαλίας με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες, δράσεις οι οποίες αναμφίβολα συντελούν στην προσωπική εξέλιξη του καθενός και στη βελτιστοποίηση τη μαθησιακής διαδικασίας.

Τέλος, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν μιας εικονική πλατφόρμα συνεργασίας για την προετοιμασία, τη διάδοση και τη δικτύωση με σκοπό την ανάπτυξη μελλοντικών εταιρικών σχέσεων και έργων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών.

Zagreb2022 04

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΕΚ Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης -όπως χαρακτηριστικά δήλωσε- αισθάνεται την ανάγκη να συγχαρεί τους συμμετέχοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων σε ένα τόσο απαιτητικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Τα προκύπτοντα οφέλη για τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, αλλά και για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα από τις παραπάνω δράσεις είναι πολυάριθμα και σημαντικά, καθώς περιλαμβάνουν γνωριμία και εξοικείωση με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και κατάρτισης σε διάφορες χώρες και εκπαιδευτικά συστήματα, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε ποικίλους τομείς και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες απέδειξαν έμπρακτα πως τα αποτελέσματα που απορρέουν από τη λειτουργία της ΕΕΠΕΚ ως μια μεγάλη Εκπαιδευτική Κοινότητα είναι σημαντικά και αποτελούν την καλύτερη παρακαταθήκη για το μέλλον των μαθητών όλων των βαθμίδων & ηλικιών.

Zagreb2022 02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ