English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2η Διακρατική Συνάντηση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών

Electrolengua2TM01

Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές, τα αξιοθέατα και την κουλτούρα της Λάρισας είχαν συμμετέχοντες από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία Ισπανία & Ιρλανδία), κατά τη διάρκεια της δεύτερης διήμερης διακρατικής συνάντησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Upskilling language instructors for online teaching- Electronlengua” (αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας).

Το Ευρωπαϊκό Έργο με κωδικό αριθμό 2021-1-ES01-KA220-VET-000024863 είναι διετούς διάρκειας (Νοέμβριος του 2021 έως και Οκτώβριος του 2023) και επιχορηγείται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ισπανίας (SEPIE), στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2/ΚΑ2, του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Το Έργο Electrolengua έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας και τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών ξένων γλωσσών της Ε.Ε. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που παρέχουν διαδικτυακή γλωσσική διδασκαλία. Παρόλο που ο τομέας της διδασκαλίας ξένων γλωσσών αξιοποίησε τη δύναμη του διαδικτύου εδώ και πολλά χρόνια προκριμένου να διδάξει τις ξένες γλώσσες σε μαθητές σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν πολύ λίγα ολοκληρωμένα προγράμματα για την προετοιμασία καθηγητών ξένων γλωσσών στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Electrolengua2TM02

Συντονιστής του έργου είναι το Centro Superior de Formación Europa Sur (CESUR) από την Ισπανία. Το CESUR είναι ένα ιδιωτικό κέντρο ΕΕΚ και λειτουργεί και ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ στους εταίρους συγκαταλέγονται οι:

  • Eurospeak Ireland – Ιρλανδία: Ο φορέας Eurospeak είναι μια εταιρεία παροχής εκπαιδευτικών τεχνολογικών συμβουλών με έμφαση στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προϊόντων και εξειδικευμένης κατάρτισης, κυρίως σε θέματα σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
  • The European Centre for Socio-professional Integration ACTA – Ρουμανία: Ο φορέας ACTA προωθεί τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων και των ενηλίκων, προκειμένου να είναι σε θέση να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν αποτελεσματικά σε μια δυναμική κοινωνία.
  • RESET – Κύπρος: Ο φορέας RESET αναπτύσσει εποικοδομητικές λύσεις με επίκεντρο την εκπαίδευση στις πιο απαιτητικές κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Ο RESET επενδύει στη δημιουργία, την εξέλιξη και την αξιοποίηση κοινωνικών συστημάτων και πρακτικών που δίνουν προτεραιότητα στην ανθρωπότητα, και
  • Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΕΠΕΚ) – Ελλάδα: Η ΕΕΠΕΚ, είναι μια από τις μεγαλύτερες Κοινότητες Μάθησης Πανελληνίως, αλλά και Διεθνώς, που έχει ως αποστολή την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (Επιμορφωτικά Προγράμματα, Διεθνή Συνέδρια, Επιστημονικά Περιοδικά, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κ.λπ.) που υποστηρίζουν τη δημιουργία, αξιολόγηση και διάδοση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, μεθοδολογιών και εργαλείων εντός του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας, γενικότερα.

Το έργο Electrolengua στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών στην ψηφιακή εκπαίδευση μέσω της καθοδήγησης από ομότιμους καθηγητές που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, προκειμένου να κάνουν όσο το δυνατόν πιο εύκολη τη μετάβαση από τη φυσική στη διαδικτυακή διδασκαλία. Αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διασφαλίσουν τα προς το ζην, και ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτική διδασκαλία στους μαθητές τους. Ενώ υπάρχει πληθώρα εξαιρετικών διαδικτυακών μαθημάτων διδασκαλίας, αυτά, γενικά, απευθύνονται σε πιστοποιημένους καθηγητές ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται στην καθιερωμένη διδασκαλία γλωσσών.

Πιο Συγκεκριμένα, αποσκοπεί:

  • να διδάξει τους εκπαιδευτές ξένων γλωσσών που δεν διαθέτουν τα σχετικά προσόντα, εκμεταλλευόμενοι τα ταλέντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους για να αυξήσουν τις ευκαιρίες ζωής τους και να εργαστούν για ένα ασφαλές μέλλον διδάσκοντας στο διαδίκτυο.
  • να δώσει την ευκαιρία στους δασκάλους που ασχολούνται με τις ευθύνες της οικογενειακής φροντίδας να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα σπουδών που καθοδηγείται από ομότιμους που τους ταιριάζει και να προωθήσει τη δικτύωση με συναδέλφους καθηγητές γλωσσών από όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο.
  • να αναβαθμίσει τις δεξιότητες όλων των συμμετεχόντων στο έργο, ώστε να μπορούν να διδάσκουν στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων –ενδεικτικά- των δασκάλων που διευκολύνουν την κατάκτηση της γλώσσας σε σχολεία, διαδικτυακά ιδρύματα και ανεξάρτητα, και
  • να επεκτείνει τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους καθηγητές ξένων γλωσσών στο διαδίκτυο, μετριάζοντας τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και ηλικίας, παρέχοντας προσβάσιμες οδούς για την απασχόληση και παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε μετανάστες και σε εργαζομένους με εκπαιδευτική βοήθεια/ΜΚΟ. Τα πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη είναι η ενίσχυση του εισοδηματικού δυναμικού των εκπαιδευτικών και η μελλοντική προστασία του επαγγέλματος έναντι καταστάσεων καραντίνας τύπου COVID.

Electrolengua2TM03

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΕΚ Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης δήλωσε πλήρως ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα πορεία του Ευρωπαϊκού έργου Electrolengua, και εξέφρασε τις θερμότερες ευχαριστίες του τόσο προς την Υπεύθυνη & Συντονίστρια του έργου για την ΕΕΠΕΚ, Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών κα. Βένια Σουμπενιώτη, όσο και προς τη Διεύθυνση και το προσωπικό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας όπου πραγματοποιήθηκε η Διακρατική Συνάντηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ