English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαιδεύτηκαν να κάνουν τη μάθηση παιχνίδι: Μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) στη Βιέννη με το πρόγραμμα ERASMUS+!

vienna202205 2

Το όνειρο και την επιθυμία κάθε μαθητή φαίνεται πως έβαλαν στόχο να εκπληρώσουν τα μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), συμμετέχοντας και παρακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με αντικείμενο την Παιχνιδοποίηση της Μαθησιακής Διαδικασίας και τη Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι (Game-Based Learning & Gamification).

Το καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Βιέννη, μεταξύ 20 και 26 Μαΐου, και απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Εκπαιδευτές Ενηλίκων οι όποιοι ενδιαφέρονται να καταστήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ελκυστική και δημιουργική. Στους βασικούς στόχους του προγράμματος εντάσσονται η ανάπτυξη επικοινωνίας, συνεργασίας, παρουσίασης, επίλυσης προβλημάτων, διαπραγμάτευσης, δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των ατόμων που επιθυμούσαν να εκπαιδευτούν στο να κάνουν τη Μάθηση παιχνίδι (Game-Based Learning (GBL) & Gamification). Κυρίως, όμως, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σχετικό θεωρητικό πλαίσιο, αντάλλαξαν εμπειρίες και καλές πρακτικές που αφορούν στον βαθμό που η μάθηση μπορεί να συντελεστεί μέσω της βιωματικότητας και του παιχνιδιού.

Στα συμμετέχοντα μέλη της ΕΕΠΕΚ δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουν το καινοτόμο τους έργο, τη φιλοσοφία και τις αξιόλογες δράσεις της ΕΕΠΕΚ προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και παράλληλα να συζητήσουν τον τρόπο αξιοποίησης και μετάδοσης της νεοαποκτηθείσας γνώσης.

Αναμφίβολα, αποτέλεσε για όλους μια ξεχωριστή εμπειρία, πλούσια τόσο σε παιδαγωγικά αντικείμενα όσο και σε κοινωνικο-πολιτισμικές ανταλλαγές. Στα αξιοσημείωτα της Διακρατικής Επιμορφωτικής Συνάντησης οι αντιδράσεις των συναδέλφων άλλων εθνικοτήτων, οι οποίοι δεν δίστασαν να επιβραβεύσουν τόσο το ήθος όσο και τις αξιοζήλευτες επιστημονικές γνώσεις των Ελλήνων - μελών της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο πως τα προγράμματα Erasmus+ δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστούμε συναισθήματα, ελπίδες και αγωνίες, και να δούμε μέσα από μια νέα οπτική τη ζωή σ’ αυτό το κοινό Ευρωπαϊκό μας σπίτι.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΕΚ κ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης, η συμμετοχή στα προγράμματα ERASMUS+ αποτελεί -εδώ και πολλά χρόνια- μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της ΕΕΠΕΚ και μία στρατηγική επιλογή για τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών οριζόντων και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού προφίλ των εκπαιδευτικών – μελών της. Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ως μια μεγάλη κοινότητα μάθησης στοχεύει στη συμμετοχή σε μία σειρά από διεθνείς δράσεις με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της και την ευρύτερη διάδοση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, η ΕΕΠΕΚ έχει λάβει Διαπίστευση Erasmus με κωδικό 2020-1-EL01-KA120-ADU-094746 στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για την περίοδο 2021 - 2027, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά και στην κατηγορία ΚΑ2 (Key Action 2) - Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

Τα προκύπτοντα οφέλη για τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, αλλά και για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα από τις παραπάνω δράσεις είναι πολυάριθμα και σημαντικά: περιλαμβάνουν γνωριμία και εξοικείωση με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και κατάρτισης σε διάφορες χώρες και εκπαιδευτικά συστήματα, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε ποικίλους τομείς και βαθμίδες της εκπαίδευσης.

vienna202205 1

vienna202205 3

vienna202205 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ