English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για ΑΙΤΗΣΗ σε 4 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (ΙΑΝ-ΦΕΒ 2024)

pamak

Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα ακόλουθα επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ).

Ειδικά για το σεμινάριο Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση λόγω καθαρά γραφειοκρατικών προβλημάτων θα καθυστερήσει η έναρξη του προγράμματος και αντί να αρχίσει στις 22/1/2024 θα αρχίσει στις 19/2/2024. Οι συνολικές ώρες (500), η διάρκεια (10 μήνες) και το κόστος (140€) παραμένουν τα ίδια. Ειδικά για αυτό το σεμινάριο οπότε παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι εγγραφούν μετά τις 21/1 θα λάβουν από το ΠΑΜΑΚ οδηγίες και κωδικούς για το πρόγραμμα στις 29 ή 30 Ιανουαρίου (εκτός από το πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής που θα ενημερωθούν στις 19 ή 20 Φεβρουαρίου).

Α/Α

Τίτλος

Ημερομηνία έναρξης

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής

Συνολική διάρκεια

Χώρος Υλοποίησης

Ημ. Λήξης / Χαρακτηρισμός

ΚΟΣΤΟΣ

1

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Ηγεσία στην Εκπαίδευση

22/01/2024

Ασύγχρονη μορφή

410 ώρες
(7 μήνες)

Εξ αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου)

31/08/2024 – ΕΤΗΣΙΟ
(για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

160€

2

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

22/01/2024

Ασύγχρονη μορφή

200 ώρες
(13 εβδομάδες)

Εξ αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου)

20/04/2024 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ
(για ΕΟΠΠΕΠ)

140€

3

Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση

19/02/2024

Ασύγχρονη μορφή

500 ώρες
(10 μήνες)

Εξ αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου)

20/12/2024 – ΕΤΗΣΙΟ
(για ΑΣΕΠ, υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ και πίνακες Ειδικής Αγωγής)

140€

Το συνολικό κόστος του κάθε προγράμματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με την αίτηση εγγραφής είτε σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ΜΟΝΟ αν η πληρωμή γίνει με οποιαδήποτε ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ κάρτα. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ δεν υπάρχουν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 και 18η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 για την Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση

Τα επίσημα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης (στα οποία θα αναγράφεται η διάρκεια κάθε προγράμματος σε ώρες καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης), μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος, θα σφραγίζονται και θα υπογράφονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με αριθμό πρωτοκόλλου), το οποίο είναι αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή τους στους δικαιούχους.

  1. Τα Πιστοποιητικά αυτά οδηγούν, στην περίπτωση των ΕΤΗΣΙΩΝ προγραμμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις μέγιστες σχετικές μοριοδοτήσεις για το διορισμό μονίμων και αναπληρωτών μέσω ΑΣΕΠ (2 μόρια για εκπαιδευτικούς ΠΕ και 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ, 1 μόριο για κάθε πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό μορίων τα 2 για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης, αλλά και μοριοδότηση σε διάφορες περιπτώσεις σε ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ.).
  2. Ειδικά για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Ν.2844/2012, παρ17, δδ και Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων προηγείται στις προσλήψεις προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κλπ., μοριοδοτείται σε ΙΕΚ κ.ά.
  3. Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του προγράμματος «Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση» οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ το μέγιστο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (και αναπληρωτών) καθώς και για την ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58), σε προκηρύξεις για επιλογή ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, και ανάλογα με την προκήρυξη σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΟΑΕΔ κ.ά.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγράμματος (στο https://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη – ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα, δηλ. 28/01/2024 (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, εφάπαξ συνδρομή μέλους: 20€, χωρίς επιπλέον ετήσιες συνδρομές).

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του προγράμματος στο παρακάτω αρχείο:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ για ΑΙΤΗΣΗ σε 4 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (ΙΑΝ-ΦΕΒ 2024) 

 Από την Επιτροπή Επιμόρφωσης της ΕΕΠΕΚ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ