English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση για ΑΙΤΗΣΗ σε 9 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (Απρίλιος 2022)

pamakΤο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης των παρακάτω 9 εξ ολοκλήρου από απόσταση (με ασύγχρονο τρόπο) επιμορφωτικών προγραμμάτων:

Α/Α

Τίτλος:

Ημερομηνία έναρξης:

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής:

Συνολική διάρκεια:

Χώρος Υλοποίησης:

Ημ. Λήξης/

Χαρακτηρισμός:

ΚΟΣΤΟΣ

1

Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού

11/04/2022

Ασύγχρονη μορφή

520 ώρες (10 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 – ΕΤΗΣΙΟ

(για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

180€

2

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

11/04/2022

Ασύγχρονη μορφή

200 ώρες (14 εβδομάδες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

17/07/2022 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ

(για ΕΟΠΠΕΠ)

140€

3

Διοικητικά έγγραφα και νομοθεσία – Πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση

11/04/2022

Ασύγχρονη μορφή

520 ώρες (10 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 - ΕΤΗΣΙΟ

(για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

180€

4

Αξιοποίηση Διαδικτύου, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Πληροφορικής στη διδακτική πράξη

11/04/2022

Ασύγχρονη μορφή

745 ώρες (10 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 – ΕΤΗΣΙΟ

(για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

180€

5

Ψυχολογικές παρεμβάσεις, Ψυχική ανθεκτικότητα και Αυτοεκτίμηση για εκπαιδευτικούς και μαθητές

11/04/2022

Ασύγχρονη μορφή

775 ώρες (10 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 – ΕΤΗΣΙΟ

(για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

180€

6

Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση

11/04/2022

Ασύγχρονη μορφή

500 ώρες (10 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 – ΕΤΗΣΙΟ

(για ΑΣΕΠ, υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ και πίνακες Ειδικής Αγωγής)

140€

7

Εκπαίδευση, φύλο και σεξουαλικότητα

11/04/2022

Ασύγχρονη μορφή

520 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/01/2023 – ΕΤΗΣΙΟ

(για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

170€

8

Τεχνικές επικοινωνίας και δημιουργικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Εφαρμογές και δεξιότητες του προφορικού λόγου στην εκπαιδευτική πράξη

11/04/2022

Ασύγχρονη μορφή

464 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/01/2023 – ΕΤΗΣΙΟ

(για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

170€

9

Επιμόρφωση και Πιστοποίηση Επιμελητριών/ών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» και για τη διαπαιδαγώγηση και φροντίδα παιδιών

11/04/2022

Ασύγχρονη μορφή

500 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/01/2023 – ΕΤΗΣΙΟ

(για ΑΣΕΠ, υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ και απασχόληση στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας[1])

180€

[1] Αναλυτικές λεπτομέρειες υπάρχουν στις τελευταίες σελίδες της πρόσκλησης, την οποία θα βρείτε στο σύνδεσμο που υπάρχει παρακάτω.

 

Το συνολικό κόστος του κάθε προγράμματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με την αίτηση εγγραφής είτε σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ΜΟΝΟ αν η πληρωμή γίνει με οποιαδήποτε ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ κάρτα. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ δεν υπάρχουν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 7η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Τα επίσημα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης (στα οποία θα αναγράφεται η διάρκεια κάθε προγράμματος σε ώρες καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης), μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος, θα σφραγίζονται και θα υπογράφονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με αριθμό πρωτοκόλλου), το οποίο είναι αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή τους στους δικαιούχους.

  1. Τα Πιστοποιητικά αυτά οδηγούν, στην περίπτωση των ΕΤΗΣΙΩΝ προγραμμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις μέγιστες σχετικές μοριοδοτήσεις για το διορισμό μονίμων και αναπληρωτών μέσω ΑΣΕΠ (2 μόρια για εκπαιδευτικούς ΠΕ και 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ, 1 μόριο για κάθε πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό μορίων τα 2 για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης, αλλά και μοριοδότηση σε διάφορες περιπτώσεις σε ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ.).
  2. Ειδικά για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ(Ν.2844/2012, παρ17, δδ και Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων προηγείται στις προσλήψεις προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κλπ., μοριοδοτείται σε ΙΕΚ κ.ά.
  3. Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του προγράμματος «Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση» οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ το μέγιστο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (και αναπληρωτών) καθώς και για την ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58), σε προκηρύξεις για επιλογή ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, και ανάλογα με την προκήρυξη σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΟΑΕΔ κ.ά.
  4. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Επιμόρφωση και Πιστοποίηση Επιμελητριών/ών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» και για τη διαπαιδαγώγηση και φροντίδα παιδιών» σκοπός είναι είναι να επιμορφώσει, να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να έχουν τα απαραίτητα ουσιαστικά εφόδια των απαιτούμενων ειδικών γνώσεων και να είναι σε θέση να εργασθούν ως Επιμελητές (παιδαγωγοί-φροντιστές), στο πλαίσιο του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» που θα αρχίσει να υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας από το 2022 και μετά, καθώς και η ένταξη στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Εργασίας.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγράμματος (στο https://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη – ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα, δηλ. 07/04/2022 (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, εφάπαξ συνδρομή μέλους: 20€, χωρίς επιπλέον ετήσιες συνδρομές).

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του προγράμματος στο παρακάτω αρχείο:  Πρόσκληση για ΑΙΤΗΣΗ σε 9 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (Απρίλιος 2022)

Από την Επιτροπή Επιμόρφωσης της ΕΕΠΕΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ