English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση για ΑΙΤΗΣΗ σε 5 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

pamakΕνημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα ακόλουθα επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ):

Α/Α

Τίτλος

Ημερομηνία έναρξης

Ημέρες ώρες διεξαγωγής

Συνολική διάρκεια

Χώρος Υλοποίησης

Ημ. Λήξης / Χαρακτηρισμός

ΚΟΣΤΟΣ

1

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
και Ηγεσία στην Εκπαίδευση

18/09/2023

Ασύγχρονη
μορφή

410 ώρες
(7 μήνες)

Εξ αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου)

20/04/2024 –
ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

160€

2

Σχολική Ψυχολογία

18/09/2023

Ασύγχρονη
μορφή

500 ώρες
(9 μήνες)

Εξ αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου)

20/06/2024 –
ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

200€

3

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
στην Εκπαίδευση – ChatGPT

18/09/2023

Ασύγχρονη
μορφή

420 ώρες
(9 μήνες)

Εξ αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου)

20/06/2024 –
ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

200€

4

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

18/09/2023

Ασύγχρονη
μορφή

200 ώρες
(13 εβδ.)

Εξ αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου)

24/12/2023 –
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ (για ΕΟΠΠΕΠ)

140€

5

Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση

18/09/2023

Ασύγχρονη
μορφή

500 ώρες
(10 μήνες)

Εξ αποστάσεως
(Εξ ολοκλήρου)

18/07/2024 –
ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ, υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ και
πίνακες Ειδικής Αγωγής)

200€

Αναλυτικές λεπτομέρειες υπάρχουν στις τελευταίες σελίδες της πρόσκλησης, την οποία θα βρείτε στο σύνδεσμο που υπάρχει παρακάτω. 

Το συνολικό κόστος του κάθε προγράμματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με την αίτηση εγγραφής είτε σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ΜΟΝΟ αν η πληρωμή γίνει με οποιαδήποτε ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ κάρτα. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ δεν υπάρχουν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17/09/2023 24/09/2023

Τα επίσημα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης (στα οποία θα αναγράφεται η διάρκεια κάθε προγράμματος σε ώρες καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης), μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος, θα σφραγίζονται και θα υπογράφονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με αριθμό πρωτοκόλλου), το οποίο είναι αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή τους στους δικαιούχους.

  1. Τα Πιστοποιητικά αυτά οδηγούν, στην περίπτωση των ΕΤΗΣΙΩΝ προγραμμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις μέγιστες σχετικές μοριοδοτήσεις για το διορισμό μονίμων και αναπληρωτών μέσω ΑΣΕΠ (2 μόρια για εκπαιδευτικούς ΠΕ και 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ, 1 μόριο για κάθε πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό μορίων τα 2 για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης, αλλά και μοριοδότηση σε διάφορες περιπτώσεις σε ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ.).
  2. Ειδικά για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ(Ν.2844/2012, παρ17, δδ και Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων προηγείται στις προσλήψεις προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κλπ., μοριοδοτείται σε ΙΕΚ κ.ά.
  3. Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του προγράμματος «Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση» οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ το μέγιστο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (και αναπληρωτών) καθώς και για την ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58), σε προκηρύξεις για επιλογή ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, και ανάλογα με την προκήρυξη σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΟΑΕΔ κ.ά.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγράμματος (στο https://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη – ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα, δηλ. 17/09/2023 (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας: https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, εφάπαξ συνδρομή μέλους: 20€, χωρίς επιπλέον ετήσιες συνδρομές).

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του προγράμματος στο παρακάτω αρχείο:

 

Πρόσκληση για ΑΙΤΗΣΗ σε 5 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

 

 Από την Επιτροπή Επιμόρφωσης της ΕΕΠΕΚ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ