English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενδοσχολική επιμόρφωση 15 ωρών, ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία της Σχολικής Μονάδας με την Ε.Ε.Π.Ε.Κ: 2ο Τμήμα

logoΗ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ - www.eepek.gr ), είναι μια Επιστημονική Ένωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, με περισσότερα από 24.000 ενεργά μέλη, έχοντας ως βασική της αποστολή την προώθηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα, τη διάχυση της γνώσης και τη δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης όλων των εκπαιδευτικών, η οποία έχει υλοποιήσει τα τελευταία 8 χρόνια περισσότερες από 17.000.000 ανθρωποώρες επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, αρκετές από τις οποίες ήταν δωρεάν. Επίσης, έχει υλοποιήσει με επιτυχία 8 Διεθνή Εκπαιδευτικά Συνέδρια, εκδίδει Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό και συμμετέχει σε πολλές άλλες δράσεις όπως Φεστιβάλ, διαγωνισμούς, Καινοτόμα Σχολεία, Ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά. Όλες οι δράσεις της ΕΕΠΕΚ έχουν πιστοποίηση ISO 9001.

Με βάση τα άρθρα 95 και 96 του ν.4823/21, «Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος». Η επιμόρφωση είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, ενώ πραγματοποιείται εκτός διδακτικού ωραρίου.

Η ΕΕΠΕΚ, με στόχο -όπως πάντα- την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού και του έργου της σχολικής μονάδας, προτίθεται να διοργανώσει σε συνεργασία με το σχολείο σας ένα επιμορφωτικό σεμινάριο 15 ωρών (2ο Τμήμα, του ίδιου προγράμματος, που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβρη του 2022, και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 15.000 εκπαιδευτικοί από 2.500 περίπου Σχολικές μονάδες), το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω νομοθεσίας και το οποίο μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εντελώς δωρεάν.

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Το κρυμμένο μυστικό της ιστορίας», είναι εξ ολοκλήρου από απόσταση και ασύγχρονο (πλατφόρμα Moodle). Η διάρκειά του είναι 2 εβδομάδες (από 06/03/2023 μέχρι 19/03/2023) και η αξιολόγηση γίνεται με μελέτη του επιμορφωτικού υλικού στον ελεύθερο χρόνο του κάθε εκπαιδευτικού και ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι επιμορφώτριες της ΕΕΠΕΚ (εκπαιδευτικοί: Μέλλη Σταυρούλα και Ανδρεάδου Ευαγγελία), οι οποίες συνέγραψαν το επιμορφωτικό υλικό θα ανατροφοδοτούν τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν μέσα από τα φόρουμ αλληλεπίδρασης. Επισημαίνεται ότι όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει εγκριθεί από το Ι.Ε.Π. και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στη θεματική: «Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην . Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία και πρόληψη - 533_Το κρυμμένο μυστικό της ιστορίας (ΕΕΠΕΚ)» (https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=91200).

Σκοπός του σεμιναρίου/εργαστηρίου είναι η ενίσχυση και η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών, ώστε ως πολίτες του αύριο να καλλιεργήσουν θετική αντίληψη για τον τρόπο που θα αναλάβουν δράση ως ενήλικες για την εξασφάλιση του «ευ ζην». Να αποκτήσουν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για το μέλλον, ώστε να εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους ίδιους αλλά και για τις επόμενες γενιές. Μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια (παιχνίδια ρόλων και κινητικά, video, pod casts, QR codes), φύλλα εργασίας και αξιολόγησης οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται: α) να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, β) να αναπτύξουν τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα (4C’s) και τις Δεξιότητες του Νου-Ζωής: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, ενσυναίσθηση, γ) να οπτικοποιήσουν θέματα, που σχετίζονται με την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και την προαγωγή αξιών: σεβασμός, αποδοχή κλπ., συνδυάζοντας παράλληλα στοιχεία διακειμενικότητας αξιοποιώντας μύθους του Αισώπου.

Το προτεινόμενο σεμινάριο/εργαστήριο μπορεί να εφαρμοστεί από τους/τις εκπαιδευτικούς σε σχολεία της Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Γενικής και Ειδικής αγωγής), συνάδει με τα προγράμματα σπουδών και συμβάλλει στον εμπλουτισμό και στην εξέλιξη των διδακτικών τους στόχων. Πιο συγκεκριμένα συνδέεται με αρκετά διδακτικά αντικείμενα: Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Φυσική Αγωγή, Τ.Π.Ε., Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Κοινωνική και Πολιτική, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα κ.ά. Είναι επίσης συμβατό με το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης και υποστηρίζει το σχολείο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες. Η Τεχνολογία χρησιμοποιείται με πρωτότυπο τρόπο και εμπλέκει άμεσα τους/τις μαθητές/τριες στην κατανόηση προτεραιοτήτων, στη συγκέντρωση πληροφοριών, στην ερμηνεία δεδομένων από διαφορετικές οπτικές, στην εξαγωγή και δοκιμή συμπερασμάτων και γενικεύσεων, στην ανακατασκευή πεποιθήσεων με βάση την ευρύτερη εμπειρία και πειραματισμό, στην πρωτοτυπία-καινοτομία και στη σύνθεση-επεξεργασία-μετασχηματισμό πληροφοριών και εννοιών. Τέλος, βοηθάει αποφασιστικά στην ενδυνάμωση των ομάδων και των ομαδικών εργασιών των μαθητών, το οποίο με τη σειρά του συνδράμει θετικά τόσο στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων όσο και στη δημιουργία ομίλων μαθητών στη σχολική μονάδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ:

Αν επιθυμείτε το σχολείο σας να συνδιοργανώσει με την ΕΕΠΕΚ το συγκεκριμένο δωρεάν σεμινάριο, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023:

https://forms.gle/4aQyDAPCuZajBGZV7

Επισημαίνεται ότι η ΕΕΠΕΚ θα εκδώσει σχετική βεβαίωση συνδιοργάνωσης του σεμιναρίου για κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει. Επίσης, θα εκδώσει σε συνεργασία με το/η Διευθυντή/ρια του σχολείου και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνσηβεβαίωση επιμόρφωσης για κάθε εκπαιδευτικό του σχολείου που θα το παρακολουθήσει επιτυχώς (συνυπογράφει ο/η Διευθυντής/ρια με τον Πρόεδρο της ΕΕΠΕΚ), την οποία θα χορηγήσει έντυπα ή ηλεκτρονικά ο/η Διευθυντής/ρια του σχολείου στον κάθε εκπαιδευτικό. (άρθρο 96 του ν. 4823/21).

Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίζετε τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, μιας και θα τους χορηγήσετε Βεβαίωση Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης. (Ζητήστε από όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής να καταγράψουν το ονοματεπώνυμό τους σε μια σχετική λίστα).

Όσοι Διευθυντές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα και ως επιμορφούμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ΚΑΙ την παρακάτω φόρμα για τους εκπαιδευτικούς: 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

Επιπλέον, προκειμένου η ΕΕΠΕΚ να δημιουργήσει λογαριασμούς χρηστών σε κάθε συμμετέχοντα εκπαιδευτικό, παρακαλούμε όποιος/α εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει να συμπληρώσει τη φόρμα, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023:

https://forms.gle/dLswpVHUJKkL8Pum6 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 • Όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να κάνουν αίτηση εκ νέου, ακόμα και αν είχαν κάνει αίτηση κατά την 1η φάση υλοποίησης του προγράμματος.
 • Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, και να βεβαιωθούν ότι ΚΑΙ το σχολείο τους, έχει υποβάλλει -την αντίστοιχη για τα σχολεία- αίτηση συμμετοχής.
 • ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ των Σχολικών Μονάδων να βεβαιωθούν ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν συμπληρώσει τη σχετική φόρμα συμμετοχής.
 • Από κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε αριθμός εκπαιδευτικών (έστω και ένας).
 • Προσοχή: Λανθασμένη καταχώρηση του e-mail του σχολείου ή του εκπαιδευτικού οδηγεί σε αδυναμία συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Σημειώνεται ότι βεβαίωση παρακολούθησης θα εκδοθεί μόνο για τους εκπαιδευτικούς των οποίων το σχολείο (ή ένα από τα σχολεία που υπηρετούν) συνδιοργανώνει με την ΕΕΠΕΚ το συγκεκριμένο σεμινάριο.
 • Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει τη Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023 και η διάρκειά του θα είναι 2 εβδομάδες. Μετά το πέρας του προγράμματος, η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και στο επιμορφωτικό υλικό δεν θα είναι εφικτή.
 • Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να μπαίνει όποτε θέλει, από όπου θέλει & για όση ώρα θέλει (Δεν υπάρχουν Σύγχρονες συνεδρίες).
 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα είναι διαθέσιμο ένα κουίζ (περίπου 10 ερωτήσεις Σωστού – Λάθους / Πολλαπλής Επιλογής). Το κουίζ μπορεί να συμπληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος (από 06/03/2023 μέχρι 19/03/2023), ενώ θα υπάρχει δυνατότητα επανασυμπλήρωσης (Επιτυχία: Σκορ μεγαλύτερο ή ίσο με 50%).
 • Επισυνάπτεται ανεπίσημο ΔΕΙΓΜΑ της Βεβαίωσης Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης για το Σχολείο, καθώς και ανεπίσημο ΔΕΙΓΜΑ της Βεβαίωση Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς. Τα επίσημα αρχεία των βεβαιώσεων (σε μορφή Word), θα σταλούν στο e-mail των Σχολικών Μονάδων, μετά τη λήξη της επιμόρφωσης, μαζί με αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγησή τους.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ και δεν προϋποθέτει την εγγραφή ως μέλος της ΕΕΠΕΚ.

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη Ενδοσχολική Επιμόρφωση μπορείτε να καλείτε ΜΟΝΟ κατά τις ώρες: 16:00 – 22:00 στο 6932078466 (Δημήτρης Λιόβας).

 

Συνημμένα αρχεία:
 
 
Για το Δ.Σ. της ΕΕΠΕΚ
 
    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης           Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ