English (UK)   Ελληνικά (ΕΛ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση αιτήσεων στην πρόσκληση για ΑΙΤΗΣΗ σε 6 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

pamakΤο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης των παρακάτω 6 εξ ολοκλήρου από απόσταση (με ασύγχρονο τρόπο) επιμορφωτικών προγραμμάτων:

Α/Α

Τίτλος

Ημερομηνία έναρξης

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής

Συνολική διάρκεια

Χώρος Υλοποίησης

Ημ. Λήξης / Χαρακτηρισμός

ΚΟΣΤΟΣ

1

Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

21/02/2022

Ασύγχρονη μορφή

520 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

21/11/2022 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

200€

2

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

21/02/2022

Ασύγχρονη μορφή

500 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

21/11/2022 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

200€

3 Σχολική Ψυχολογία 21/02/2022 Ασύγχρονη μορφή 500 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

21/11/2022 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ) 200€

4

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Σεξουαλική Αγωγή, STEM, Συμπερίληψη, Περιβάλλον

21/02/2022

Ασύγχρονη μορφή

700 ώρες (9 μήνες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

21/11/2022 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ)

180€

5

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

21/02/2022

Ασύγχρονη μορφή

200 ώρες (13 εβδομάδες)

Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

23/05/2022 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ (για ΕΟΠΠΕΠ)

140€

6

Προσωπικός Βοηθός ατόμων με αναπηρία

21/02/2022

Εξ αποστάσεως, μεικτής μορφής

500 ώρες (9 μήνες)

α) 100 ώρες εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση και β) 400 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση

21/11/2022 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ, υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ και ΕΝΤΑΞΗ στο «Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα των Αναπηρία» του ΠΑΜΑΚ για απασχόληση σύμφωνα με το νέο νόμο 4837/2021 -ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021, Άρ.34)

540€

Το συνολικό κόστος του κάθε προγράμματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με την αίτηση εγγραφής είτε σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ΜΟΝΟ αν η πληρωμή γίνει με οποιαδήποτε ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ κάρτα. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ δεν υπάρχουν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17η 26η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Τα επίσημα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης (στα οποία θα αναγράφεται η διάρκεια κάθε προγράμματος σε ώρες καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης), μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος, θα σφραγίζονται και θα υπογράφονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με αριθμό πρωτοκόλλου), το οποίο είναι αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή τους στους δικαιούχους.

  • Τα Πιστοποιητικά αυτά οδηγούν, στην περίπτωση των ΕΤΗΣΙΩΝ προγραμμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις μέγιστες σχετικές μοριοδοτήσεις για το διορισμό μονίμων και αναπληρωτών μέσω ΑΣΕΠ (2 μόρια για εκπαιδευτικούς ΠΕ και 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ, 1 μόριο για κάθε πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό μορίων τα 2 για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης, αλλά και μοριοδότηση σε διάφορες περιπτώσεις σε ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ.).
  • Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ το μέγιστο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (και αναπληρωτών) καθώς και για την ένταξη στο «Μητρώο Προσωπικών Βοηθών για Άτομα των Αναπηρία» του ΠΑΜΑΚ για απασχόληση ως Βοηθοί ΑμΕΑ σύμφωνα με το νέο νόμο 4837/2021 -ΦΕΚ 178/Α/1-10-2021, Άρ.34), σε προκηρύξεις για επιλογή ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, και ανάλογα με την προκήρυξη σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΟΑΕΔ κ.ά.

Ειδικά για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Ν.2844/2012, παρ17, δδ και Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων προηγείται στις προσλήψεις προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κλπ., μοριοδοτείται σε ΙΕΚ κ.ά.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγράμματος (στο https://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη – ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσε

 

 

 

 

 

 

ων για το πρόγραμμα, δηλ. 17/02/2022 26/02/2022 (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας: https://www.eepekgr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, εφάπαξ συνδρομή μέλους: 20€).

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του προγράμματος στο παρακάτω αρχείο: 

Πρόσκληση για ΑΙΤΗΣΗ σε 6 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

Από την Επιτροπή Επιμόρφωσης της ΕΕΠΕΚ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ